January 26, 2021

5 thoughts on “Cống 10 Cửa trà vinh thuộc huyện càng long nước chảy như thác đổ

  1. Cống 10 Cửa rất nổi tiếng nhiều người biết đến nhất là dmiền tây làm ăn đường thủy và qua cống này cần phải đẳng cấp mới qua được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *