October 26, 2021

Còn nhiều dư địa phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản nội địaVới các sản phẩm chế biến tinh, chế biến sâu hiện hữu ở nhiều thị trường khó tính trên thế giới cho thấy thủy sản đã khẳng định được vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng. Còn tại thị trường trong nước, với dân số gần 100 triệu người, thủy sản còn rất nhiều dư địa để phát triển…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *