April 10, 2021

13 thoughts on “Con Đường Bí Ẩn Ít Ai Biết Tại Núi Nhỏ Vũng Tàu

  1. Mình vẫn thường đi lên đây vì cảnh nhìn ra biển rất đẹp,nếu đi qua hết thì sẽ đến doanh trại bộ đội

  2. Xem là thấy có hướng thú nhất định về vt em sẽ khám phá. Cuối clip thấy được số 1 đường trương công định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *