January 21, 2021

“Cởi trói”, mở đường cho kinh tế tư nhânVTC Now | Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng, dẫn dắt sự tăng trưởng nền kinh tế chung của đất nước. Thế nhưng, sự phát triển của nền kinh tế tư nhân lâu nay vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản. Làm sao để “tháo nút thắt”, biến thách thức thành cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân vẫn là một dấu hỏi lớn.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

2 thoughts on ““Cởi trói”, mở đường cho kinh tế tư nhân

  1. Nếu luôn luôn chuyển hóa theo vận động của sản xuất nhu cầu của sản xuất thì phát triển còn hơn bây giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *