August 18, 2022

18 thoughts on “CÔ GÁI PAKO – KHIÊU VŨ TT – THÔN THỌ ĐA KIM NỖ

  1. Đây là thể dục nhịp điệu không có chút gì là khiêu vủ . Thế mà dám gọi là khiêu vũ thể thao thay vì thể thao nhịp điệu.

  2. Đẹp và đều nhưng chỉ là thể dục nhịp điệu hoặc khieu vũ tập thể thôi. Làm sao với tới khiêu vũ thể thao được.
    Hãy xem Khánh Thi để biết thế nào là khiêu vũ thể thao dancesport

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *