August 9, 2022

27 thoughts on “Cô gái lao mình thẳng xuống sông rồi bơi như vận động viên vào bờ

  1. vụ này ngay canh nhà em đoạn này hay tắc đườg chắc nóng quá nhảy xuống tắm cho mát đây mà 😁

  2. Khi mày muốn đi bơi nhưng nhà éo có điều kiện,và mày cũng éo muốn đi tắm biển 😂😂😂😂😂

  3. Đù . Vừa nhảy đag lao xuống bỗng có 1 con cá sấu nổi lên 1 cái chuyện gì đến , cho trừa cái tội. Ahii

  4. Nija lead giờ tuyên bố: Không riêng đường bộ nhé. Đường thủy bố cũng cân tất liệu hồn hết nhá 🤣🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *