January 21, 2021

Chuyện tâm linh – Xà Tinh Núi Cấm và tiếng cười “HÍ HÍ” đầy bí ẩn – AN Giang Huyền BíTrong lần này truyện núi cấm sẽ cho các bạn biết thêm về xà tinh Núi Cấm và tiếng cười đầy bí ẩn trong rừng già thất sơn. Xà Tinh là một loại rắn thần được các vị đạo sĩ trấn yếm để gìn giữ những bảo vật trong mộ huyệt núi cấm. Xin nhắc lại đây là những mẫu chuyện tâm linh có thật của vùng đất thất sơn huyền bí tỉnh An Giang. Cho các bạn những khám phá thú vị cũng như sự trãi nghiệm tuyệt vời.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

11 thoughts on “Chuyện tâm linh – Xà Tinh Núi Cấm và tiếng cười “HÍ HÍ” đầy bí ẩn – AN Giang Huyền Bí

  1. Ở thất sơn có rất nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí mà những người ở xe nghe rất khó tin. nhưng em tin nó là những câu chuyện có thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *