May 30, 2023

Chuyển html sang wordpress bài 7 : Xây dựng trang chi tiết bài viết (single.php)Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang chi tiết bài viết (single.php)
– Get tiêu đề bài viết
– Get ngày đăng, tác giả, chuyên mục bài viết
– Get nội dung bài viết
– Get từ khóa bài viết
– Get bài viết liên quan
– Tạo các chức năng like facebook, nút send facebook
– Tạo commet bằng facebook
Xem chi tiết:

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *