March 20, 2023

23 thoughts on “chuyển hình qua vector

  1. Bạn có thể gửi cho mình phần mềm ai của bạn ko
    Mình ko làm trong lĩnh vực quảng cáo . Mình chuyên làm bên laser cần đến các hình vector chuẩn nét như của ban.
    Vô cùng cảm ơn

  2. ban oi ! nếu dùng hình đa sắc như một bản vẽ màu thì phải chuyển đổi nhu thê nào v ? ( no' có nhìu fill và các stroke hở ) khó tô màu quá

  3. Bạn ơi cho mình hỏi, sao mình thấy AI của bạn lúc Trace ảnh là ''Live Trace'' rồi có bảng ''Tracing Option'', còn AI mình là ''Image Trace''. Mình xài CS6, và mình làm vector ko đẹp như bạn, help me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *