February 7, 2023

3 thoughts on “Chuyển Giao Diện Màu Trắng Của Sap2000 V16 Về Giao Diện Màu Đen Của Sap2000 V14

  1. Cảm ơn Anh, nhưng sao em thấy cứ mỗi khi mở file sab 2000 thì lại phải cài lại màu nền hì? . Anh có cách nào cho nó mặc định luôn không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *