March 26, 2023

34 thoughts on “Chuột Rừng Nấu Giả Cầy Ngon Quên Sầu | Thợ Săn Miền Núi

  1. Kênh thì cũng hay đó nhưng ông ăn mất lịch sự vl, nhóp nhép cái miệng gây khó chịu và k tôn trọng người xem

  2. 3 ông an uống song món này chắc khỏe gân lắm. Jờ có 1 máy bay chia sẻ 3 ông cùng lúc thì .lên đỉnh được ố .

  3. Khò gas k hợp lý lắm. nhưng mà muốn nhanh dùng khò cũng đc! Chắc chỗ này cũng gần nhà nên bạn cầm theo lm cho nhanh hả ad???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *