January 27, 2023

8 thoughts on “Chủ mưu đổ dầu thải ra nước sông Đà đầu thú

  1. Cái mặt nhìn là biết Sinh ra đã là tội phạm, yeu cầu tử hình gì nhìn mặt thấy ghét

  2. đây là ý đồ diêi chũng chứ ko phãi tôi gây ô nhiễm đâu…chắc lai phat mhiều tiền rồi sữ án treo phãi ko..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *