December 2, 2022

Chú khỉ buồn 14: Lễ phục sinh – Monkey Go Happy 14 EasterChú khỉ buồn 14: Lễ phục sinh – Monkey Go Happy Easter là một trong những game chu khi buon hay nhất trong loạt game chú khỉ buồn. Trong game Chú khỉ buồn 14: Lễ phục sinh, ngoài nhiệm vụ thông thường là làm vui chú khỉ, bạn phải nhặt hết số trứng phục sinh có trong mỗi bài.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *