January 21, 2021

Chợ phiên nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt co gì lạ?Trịnh Tường là một trong hai xã đầu tiên nơi con sông Hồng chảy vào địa phận Việt Nam. Nơi đây có phiên chợ nổi tiếng bên bờ sông Hồng với nhiều đặc sản rừng núi được người dân vùng cao mang xuống bán. Chợ Trịnh Tường còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *