May 31, 2023

32 thoughts on “CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 3 TRÔNG NHƯ THẾ NÀO ? – CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 – TẬP 2

  1. Chiến tranh thế giới thứ 2 toàn vũ khí thô sơ mà nó đã khóc liệt rồi, chiến tranh thế giới thứ 3 mà diễn ra với 1 đống hàng khủng siêu pro thì chiến trường như địa ngục

  2. Êm cày 4 tiếng mấy mới hết …hài nhất có vụ tiến vào dinh độc lập nữa chứ kkk

  3. Thế chiến 3 ư…..hum…thế chiến này chắc chắn có liên quan đến Trung Quốc 🇨🇳, Hoa Kỳ 🇺🇸, LB Nga 🇷🇺 và Ấn Độ 🇮🇳

  4. Bon may sao cho the truyen thu3 xe la cuoc truyen huu duyet nhan loai tai thiet lai loi nguoi nhung nieu nhan loaii don ket thi thoi truyen t3 xe kh la tham hoa nhan loai nguii tren thoi gioi ay cung co tham vong va da tam va con rat nhieu vvvv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *