March 24, 2023

44 thoughts on “Chiếc thuyền ngoài xa – Lớp 12 – Thầy Phạm Hữu Cường – PEN-M

  1. 18:09 trúng đc giải jack pot của vietlot 😅😅😅 vui quá thầy ơi; thầy giảng làm e tỉnh cả ngủ

    19:17 hầu hết những người hiền lành thường cục tính xD; thầy cug thế k biết đâu mà lần xD

  2. Với 1 hs chỉ tầm 6 điểm văn thì nên đk pen 2020 của thầy cường hay cô tuyết ạ ! Em muốn học 1 cách chi tiết nhất ạ , ghi nhiều càng tốt ạ !

  3. Người đàn bà lấy đc người đàn ông này như trúng đc cái giải gì gì của Việt lót ấy :))) 18:15

  4. vì vậy dường như người đàn này thầm mang ơn cái anh con trai nhà hàng chài hay đến nhà bà mua bả đan lưới đã cho bà ấy đước cái hạnh phúc làm vợ có được cơ hội làm vợ làm mẹ "Làm có hạnh phúc hay không thì chuyện khác " tôi thích suy nghĩ của các bạn kkk

  5. Thầy dạy hấp dẫn quá. ước chi trường THPT 1.5 có được 1 người thầy như thầy vô dạy lớp nhà em…… :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *