April 2, 2023

10 thoughts on “Chia sẽ kỷ thuật bấm tóc trực tiếp bằng karatin tươi

  1. aaaaaaaa cái màu hồng đó mình củng có nửa .Ai chưa có cái đó thì hảy mở facebook bấm do nik thanh thanh và đât cái đó .Giá 2miếng 7k một mieng 3k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *