August 17, 2022

23 thoughts on “Chỉ trích cô gái ăn mặc phản cảm tạo dáng ở phố cổ Hội An

  1. Khoảng trời đó là của riêng mày..?! Vậy thì giữ lại hình ảnh ko bằng con ngáo đó lại tự ngắm đi.. Đừng đăng lên làm bẩn mắt người khác.. Mạng xh là của chung chứ éo phải khoảng trời của riêng mày.. Ok ..mệt quá.. Éo muốn chửi nữa..

  2. Chắc chỉ có phụ nữ đàn bà các cô mới nghĩ là phản cảm thôi, đàn ông thấy bình thường mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *