December 1, 2022

4 thoughts on “Chết đuối ở Vĩnh Phúc hôm nay – khuyến cáo các gia đình không nên cho con em tắm sông mùa hè

  1. Mong em gia đi thanh thản chia buồn với mẹ của em. Nhà có 2 mẹ con không biết cô sẽ sống ra sao hic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *