February 1, 2023

10 thoughts on “Chèn và xử lý hình ảnh trong Powerpoint 2007

 1. Cái này đơn giản mà bạn.
  Vd bạn có 2 hình, hình 1 nằm trên, hình 2 nằm dưới, khi trình chiếu thì bạn chỉ thấy được hình 1 vì hình 2 bị hình 1 che mất, bây giờ bạn muốn click chuột thì hình 1 sẽ biến mất và hình 2 sẽ xuất hiện đúng không?
  Các bước thực hiện:
  B1: Chèn 2 hình 1 và hình 2 vào trên 1 slide, chỉnh sao cho hình 1 trên hình 2
  B2: Chọn hình 1, chọn một hiệu ứng EXIT (màu đỏ) bất kỳ
  B3: chạy và cảm nhận kết quả.
  Chúc bạn thành công.

 2. bạn có biết làm 2 hình ảnh ảnh 1 nằm dưới ảnh2 nằm trên khi trình chiếu ta show được 2 ảnh lên không bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *