February 9, 2023

2 thoughts on “Chèn ảnh vào Word 2007 [ Hướng dẫn có lời nói ]

  1. tôi bị 2 trường hợp như thế này:
    1. chèn hình vào word không hiển thị hình ảnh
    2. gõ chữ bị cách ra và nhỏ hơn chữ mà mình đang gõ
    vậy thì làm cách nào giúp mình với, mình cảm ơn trước nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *