December 2, 2022

10 thoughts on “cháy ở chợ C2 , Sông Đốc

  1. https://www.facebook.com/aocuohuungoc/videos/2447849472203944/UzpfSTEwMDAxMTYyODY3MjMzOTo5MjExODM3ODE2MTI1Njk/?id=100011628672339 link video tren fb co ban 360

  2. Nguyen cái sông đốc mà k có xe cứu hỏa ,nhà nước lo cho dân cái gì ,lúc khó khăn kiếm cơ quan phụ trách giúp dân hơi bị khó à

  3. Tối thấy xe cứu hỏa chạy ngang quá trời lun… nhưng cháy kiểu này thì vẫn đến chậm rồi. Cầu mong bình an vô sự, các tiểu thương nén đau buồn😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *