October 31, 2020

CEO TRUYỀN LỬA ĐỒNG HÀNH VÀ LAN TOẢ (15 năm)Chương trình CEO – Chìa Khóa Thành Công đồng hành cùng cộng đồng doanh nhận Việt trong thời Kinh tế Thị trường.

Tiêu chí của chương trình:
1. Chia sẻ kiến thức cho Cộng đồng kinh doanh
2. Tôn vinh các Doanh nhân, Chuyên gia tham gia chương trình

Nguyễn Trung Kiên
Trưởng ban hỗ trợ Doanh nhân CEO CKTC VTV1

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *