August 16, 2022

19 thoughts on “Cây ổi bon sai, kết quả chiết cây ổi cỡ lớn đã được cắt ra thành cây !

  1. Con cũng chiết hai bầu một cành như bác, nhưng cách nhau khoảng hơn 2 tuần, cành vẫn xanh tốt,, chắc là ok phải không bác? Bác chiết ra nhiều rễ thế, lọc ra chơi cả rễ cũng hay, không biết có ai chơi rễ ổi và cây chưa bác?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *