June 8, 2023

41 thoughts on “CÂU TÔM SÔNG DƯỚI MÓNG CẦU VÀ TEST THỬ THUYỀN HƠI CÂU CÁ

  1. Trong nam lắm cá tôm thật :)) ở quê em bọn làm cát nó đánh hết 2 bờ sông rong rêu chả còn nên khó câu lắm :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *