December 9, 2022

31 thoughts on “Cầu kênh nước mặn long hựu đông [miền tây life]

  1. bạn chia sẽ cây cầu kênh nước mặn hai bên bờ kênh có những chiếc xuồng đẹp quá.
    mở chuông xem video tiếp bạn nhé.

  2. Hi, Wonderful Place, Lovely River side, Fantastic video Big 👍9 from us, your New Friend. Amazing video. Thank you so much for sharing, my Friend…🔔💗👌😘💞

  3. Cầu kênh nước mặn đẹp và phong cảnh nhìn xa xa sông nước miền tây tuyệt đẹp thích lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *