May 29, 2022

26 thoughts on “Câu dò ở Cầu Gãy Sông Bé – tình hình thế nào?

  1. Bác ơi em cung thich câu cá nếu câu cá dính cá nhỏ mk nên tha đi bác bác nên xem kênh câu cá và khám phá bác đây bác đây câu chi vi đam me cá nho thả hết

  2. Đồng nai mấy bữa nay cũng mưa. Nước đục. Mình câu cũng ít lăm. Chỗ bạn nước đỏ câu lại ngon nhỉ

  3. có chỗ nào Bình Dương – Tây Ninh – Đồng Nai, cắm lều an toàn và câu sáng đêm ko anh, cho em xin tọa độ

  4. Mình ở đồng nai gần nhà mình có con suối giống này mưa là nước đỏ lè, mình câu giun ko à toàn chạch, bò, lâu lâu có cá lăng, ko biết mồi thuốc cậu dc ko bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *