July 30, 2021

Câu Đêm • Hồ Ba Mẫu.►Địa điểm câu : Hồ Ba Mẫu – Hà Nội.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“Khi cơn vật câu lên đỉnh điểm, 1 cuộc alo là mấy anh em đội Hưu Trí sẵn sàng vác cần lên đường”
Buổi tối Ba Mẫu hôm ấy khá là kỳ lạ. 3 cần thủ 2 ngóng thủ mà thế nào e lại móm giống 2 ngóng thủ. 3 anh em câu, cần e ở giữa thế mà móm giật luôn mới sợ. Anh Tuấn và anh Biên thì mỗi người được 2 con trê loại sinh viên vượt rào.
Theo quan điểm cá nhân: hồ rất nhiều trê, có cả loại khủng khiếp vấn đề là hên xui có bếch được em nó không thôi. Nước hồ không được sạch cho lắm nên ae cân nhắc trước khi bật bêp.
P/s: AE đi câu, được cá nhỏ nhớ thả lại để sau có cái câu nhé. Đừng có vét sạch quá tội người đến sau.
► SanTro social media:
• Snapchat → @SanTro
• Facebook →
• Call → 0982683102

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

One thought on “Câu Đêm • Hồ Ba Mẫu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *