January 27, 2023

Câu chuyện CHIẾC DÉP LẠC TRÔI rúng động Phan Thiết mấy ngày qua…Xin chào cả nhà Hè này gia đình Huỳnh Đông Ái Châu đi Phan Thiết. Nay là đưa anh Happy ra hồ bơi với đi biển
Ảnh siêu thích luôn, mà mỗi tội mất chiếc dép làm không khí trầm lắng lại haha
Nhưng tổng kết lại là siêu vui mọi người nhe

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sylvaniachristian.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *