November 30, 2020

33 thoughts on “Câu cá Xác bằng mồi thuốc || Mùa cá Xác Sông Bé

  1. Chiều nay mình cũng mới làm dc mấy em chạch khủng, giật sướng tay, mình câu trong khu An Thái ^^

  2. video anh rất bổ ít nhất la việc làm chì bằng đá đở tốn kém hơn . e rất thíc câu nhửng nơi như a cảnh đẹp

  3. Mình thấy bạn câu cá trạch minh mê quá hôm nào bạn có đi câu thì bạn cho minh đi theo đc ko mình rất thích câu cá và đac biệt là thích câu trải nghiệm nhu thế này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *