September 29, 2022

23 thoughts on “Câu cá Trạch chấu nước lũ – Giật phê không tưởng

  1. câu cá chạc mà giật phê vậy thì quá đã luôn bạn nhỉ. mình cũng máu đam mê câu cá giải trí lắm hóng video sau của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *