October 1, 2022

CÂU CÁ TRA SÔNG TRÚNG Ổ CÁ TRA BÚ BÌNH LÊN HÀNG LIÊN TỤC ( FISHING )NHÂN CẦN THỦ SÔNG NƯỚCâu Cá Tra Sông .Toàn Là Cá Tra Bú Bình .Cá Này Ăn Mồi Trùn ..Trùn Mũ Mình Luồn Vô Thẻo Lưỡi Quân Xuống 10 15 Phúc Là Cá Ăn Liền.. 2 Canh Giờ 8 Con .Đánh Trúng Ổ ….Các Bạn Nhớ Đăng Ký Kênh Dùm Mình Xin Cảm Ơn Các Bạn Rất Nhiều ..Kênh NHÂN CẦN THỦ SÔNG NƯỚC…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “CÂU CÁ TRA SÔNG TRÚNG Ổ CÁ TRA BÚ BÌNH LÊN HÀNG LIÊN TỤC ( FISHING )NHÂN CẦN THỦ SÔNG NƯỚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *