May 29, 2022

Câu cá sông, điểm câu lên toàn cá khủng bằng câu lục ” hiếu like fishing “Câu cá sông, điểm câu lên toàn cá khủng bằng câu lục ” hiếu like fishing ”

Hôm nay Mình đi điểm câu mới. Nghe nói điểm này toàn cá to nên đi thử kết quả đụng hàng lên sướng ta luôn.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

14 thoughts on “Câu cá sông, điểm câu lên toàn cá khủng bằng câu lục ” hiếu like fishing “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *