November 29, 2022

Câu cá sông cùng fan và cận cảnh cá nhịp phao liên tục “hiếu like fishing “Câu cá sông cùng fan và cận cảnh cá nhịp phao liên tục “hiếu like fishing ”

Hôm nay có hai bạn bên long khánh qua giao lưu đi câu cá cùng mình. Mình dẫn lên đảo hoang hôm trước mình câu. Kết quả cũng rất nhiều cá ăn. Nhưng chủ yếu là cá diêu hồng thôi.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

9 thoughts on “Câu cá sông cùng fan và cận cảnh cá nhịp phao liên tục “hiếu like fishing “

  1. Phải sông Đồng nai ko bạn , cá điêu hồng nhiều vậy bạn.bạn làm kênh hay quá bày mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *