October 6, 2022

câu cá sông ,chuyến câu ngày nghỉ lễ có kết quả.câu cá sông ,chuyến câu ngày nghỉ lễ có kết quả.
-hôm nay ngày nghỉ lễ nên anh em mình đi câu cá ở sông tự nhiên .sông này nổi tiếng có nhiều cá trê và rô đồng .ở cùng một khu vực nhưng có nhiều chỗ câu khác nhau ,mình thường câu cá rô và cá trê ở bình mỹ ,ở xung quanh khu vực này thì có rất nhiều địa điểm câu khác nhau ,nên các bạn xem video đừng nói sao chỉ câu cá khu vực này hoài nhé.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

44 thoughts on “câu cá sông ,chuyến câu ngày nghỉ lễ có kết quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *