August 17, 2022

Câu cá sông /cá chép cụ sông Đồng Nai đã bị Thu phục “hiếu like fishing “Câu cá sông /cá chép cụ sông Đồng Nai đã bị Thu phục “hiếu like fishing ”

Sông Đồng Nai bây giờ nhiều cá chép và cá diêu hồng do Con lũ số 4 gây ra, các nhà nuôi cá bè bị vỡ, cá ra sông rất nhiều nên cũng không khó để câu được con cá chép như thế các bạn ah.

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

12 thoughts on “Câu cá sông /cá chép cụ sông Đồng Nai đã bị Thu phục “hiếu like fishing “

  1. Bác cháu thích câu cá lắm , cháu xem het video và cả 6 q/c bác sát cá nhiều loại cá quá 👍👍👌👌

  2. Ở trong bạn cá hồng nhiều nhỉ,con đầu tiên đã rớt rồi,nhìn con nước thấy mê quá đi bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *