November 30, 2022

44 thoughts on “Câu cá sông Ba Lai cuối tuần

  1. quang cảnh nơi này đẹp quá há, câu chổ này quá ok rồi rất yên tĩnh không có xuồng ghe qua lại nữa.

  2. Câu cá sông ba lai,điểm câu đẹp quá,hai vợ chồng đi câu cùng nhau còn gì thú vị hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *