January 16, 2021

4 thoughts on “Câu Cá Rô Mề Cá Ngựa Rô Phi Ngày Đóng Đập Nước – Hai Cha Con Trọng Chim Sâu TV

  1. Hai Cha Con đi câu cá rô phi rô mề ngày đập thái lạc đóng lại để người dân lấy nước trồng hoa màu cho vụ tết, chiều đến muỗi nhiều nên ung khói con mình nó la kêu tắt còn bé mà rất ý thức, câu được cá rô phi cá rô mề và cá ngựa.xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video chia sẻ chúc quý vị các bạn ngủ ngon sáng làm việc hiệu quả đạt năng suất cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *