August 10, 2022

39 thoughts on “Câu cá ổ | câu đơn câu đài nước chảy mạnh lên cá chạch và đủ loại cá thiên nhiên thiệt phê

  1. Em đi câu và quay có 1 mình có nhiều thiếu xót ae nhớ đóng góp ý tưởng cho đạt nhé đạt sẻ gi lại và làm theo
    Chúc ae 1 ngày vui vẻ hạnh phúc nhé

  2. anh đat cho em hoi ti hồ chỗ em nước đục như nước cơm vậy minh nên đanh muồi thơm nhiêu hay tanh nhiêu vây anh

  3. Bom dia amigo vc gosta muito de de pescar né obrigada por compartilhar conosco seu trabalho Deus abençoe você e toda a sua família

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *