January 16, 2021

14 thoughts on “Câu cá lóc” khủng” táp mồi phi khỏi mặt nước -snakehead fishing

  1. Quá tuyệt vời .chúc a trai CÂU CÁ LÓC VIỆT có chuyến đi câu đầy thú vi và thành công.điểm câu rất đẹp a trai ơi

  2. chỗ em mà cá nhiều như chỗ anh thì hay biết mấy < video mỗi ngày một hay hơn nhưng em thấy nớ vẫn ngắn anh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *