February 4, 2023

Câu cá đầu nguồn sông Cần giuộc, Đồn Rạch cát, dính được nhiều loại. Hôm nay, mình đi câu cá nước mặn vì đi câu cá mè riết cũng ngán
. Điểm câu đầu nguồn sông cần giuộc từ cửa sông soài rạp Long an, gần ngay đồn Rạch cát huyện Cần đước
. Câu mồi tôm lột vỏ dính được nhiều loại cá: cá ngát, cá úc, cá lù đù, cá bóng cát, lịch củ…
Tuy không được nhiều cá bự nhưng cá ăn lai rai cũng đã ghiền
. Câu cá ngát, câu cá úc, câu cá bóng cát, câu lịch củ trên sông Cần giuộc

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “Câu cá đầu nguồn sông Cần giuộc, Đồn Rạch cát, dính được nhiều loại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *