September 20, 2020

38 thoughts on “Câu cá bến sông gần nhà| và cái kết…

  1. Hôm nay mình câu cá gần nhà Bến Sông này cá cũng nhiều lắm Nhưng mấy bữa nay xà lan cát chạy nhiều quá nên cá nhát ăn mồi .

  2. Chổ bạn nhiều cá sông . sông mình ít cá lắm bạn.câu cả ngày dk mấy con bé tý.hj

  3. Gần nhà bạn có sông à ? Thích nhỉ . Như vậy không phải mua cá chợ rồi . Cá tự nhiên ngon lắm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *