Những nền tàng của nền kinh tế thị trường – Khoá học mùa hè VEPR – FNF

Khoá học mùa hè VEPR – FNF Những nền tàng của nền kinh tế thị trường Viện Friedrich Naumann Foundation for Freedom hợp tác cùng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức sự kiện. Bến Tre, 30.08.2018 ——————————————————————————————————————– Summer school VEPR – FNF The foundations of market Read more…