May 6, 2021

One thought on “Cao Bằng: Lễ dâng hương và rước “nước thiêng” từ thác Bản Giốc lên chùa Phật Tích Trúc Lâm

  1. – Đạo Pháp với dân tộc gắn liền gần hai nghìn năm lịch sử
    – Phật Gia cùng Việt Nam đồng nhất lắm mấy thế hệ Nhân Văn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *