January 20, 2021

48 thoughts on “Cảnh giát khi sinh viên lên thành phố thuê nhà trọ

  1. cảm ơn bạn đã chia sẻ video,cần cho những sinh viên lên thành phố đi học và phải cảnh giác

    2

    KTH Phan_kênh tổng hơp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *