January 16, 2021

4 thoughts on “Cảnh Đẹp Sông Nước Cầu Rạch Miễu Mỹ Tho Bến tre

  1. Bạn lên cầu Rạch Miễu rồi xuống khu du lịch Thái Sơn. Nếu có thời gian, bạn vô huyện Tân Phước, hỏi đường vô Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác, trong đó có rất nhiều cây đẹp. Trên đường vô đó, có chổ người ta trồg mai vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *