August 17, 2022

Căn Hộ Nguyễn Kim ( Căn Hộ Thương Xá Nhật Tảo ) : 1 Phòng Ngủ + 1 WCCăn Hộ Nguyễn Kim ( Căn Hộ Thương Xá Nhật Tảo ) : 1 Phòng Ngủ + 1 WC
Hotline : 0979.67.66.55
#CanHoNguyenKimQuan10
#CanHoThuongXaNhatTaoQuan10
#ChungCuNguyenKimQuan10
#ChungCuThuongXaNhatTaoQuan10
Hotline : 0979.67.66.55

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *