November 25, 2020

Cận cảnh sáng cuốc lọt sông. Giải cứu xe cuốc lọt sông. chuẩn bị và kéo máy lên 93 – Thương Miền TâyCận cảnh sáng cuốc lọt sông. Sáng cuốc Komasu PC – 60. Sumitomo s – 160 phối hợp kéo xe sumitomo chìm dưới sông vào bờ cảnh cực khổ của anh em khí gặp sự cố 93 – Thương Miền Tây

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “Cận cảnh sáng cuốc lọt sông. Giải cứu xe cuốc lọt sông. chuẩn bị và kéo máy lên 93 – Thương Miền Tây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *