November 27, 2022

17 thoughts on “Cài đặt Mario luyện gõ 10 ngón trên Windows 7, 8, 8.1, 10 64 bit và 32 bit

  1. Thanks bạn, còn phần mềm tiếng anh Alphabet blocks setup Win7 ntn bạn? mình chọn chế độ compatibility oy but vẫn không được mong bạn trợ giúp

  2. Cam on ban. M cai dat da thanh cong. Sau khi cai dat xong cac ban nho copi bieu tuong Mario 0.72 ra desktop de khoi dong la ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *