February 4, 2023

Cải cách qui định về BHXH để thu hút thêm người lao động tham giaTình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) còn diễn ra ở nhiều địa phương và nợ BHXH vẫn ở mức cao. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tuân thủ quy định về khai trình lao động, tình trạng sử dụng lao động thường xuyên nhưng không ký giao kết hợp đồng lao động để trốn đóng BHXH bắt buộc. Chính phủ đã thực hiện các nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ BHXH trong lực lượng lao động từ 2018 đến nay.
—————————————————————-
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online là một ấn bản của Saigon Times Group trên mạng (tại địa chỉ cung cấp cho bạn đọc của cả nhóm báo tin tức được cập nhật nhiều lần trong ngày, những bình luận của các chuyên gia ngay khi dư luận cần sự đánh giá chuyên môn, kịp thời… TBKTSG Online còn là nơi doanh nghiệp có thể tìm thấy các thông tin
đa dạng phục vụ cho hoạt động kinh doanh từ thị trường tài chính, chứng khoán đến thị trường địa ốc và nhân lực… Ngoài ra, trên TBKTSG Online, bạn đọc có thể đọc toàn bộ các tờ báo ấn bản in thuộc nhóm TBKTSG dưới dạng e-paper. TBKTSG Online chính thức ra mắt ngày 03/01/2008.
——————————————————————————————————————————
Trang web:
Trang Fanpage:
Trang chia sẻ YouTube:
Trang Twitter:

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *